Donera: pg 101 44 34-3      Insamlingsmål      Resestipendium      Våra mål      Kontakta oss/Styrelse       

 

Jubileumsföreläsning med Sigmund Karterud

I samband med att PsykoterapiStiftelsen firar sitt 20-års-jubileum arrangeras en föreläsning med professor Sigmund Karterud från Norge.

Föreläsningen 10 november 2023 kl. 16:00–18:00
Mingel kl. 18:00–20:00 med bubbel och tilltugg
Lokal Usine Conference, Södermalmsallén 36, Stockholm
Anmälan genom inbetalning till pg 1014434-3, eller Swisch 123-511 83 85, glöm inte skriva namn
Avgift  500 kr. Studenter, endast föreläsning, 250 kr.
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

PRESENTATION

Introduktion till Personlighetsfokuserad terapi

Boken Personlighetsfokuserad terapi utgavs i Sverige hösten 2023. Av den anledningen håller författaren, professor Sigmund Karterud, en föreläsning om bokens bakgrund och innehåll. Karterud är känd för sin forskning, artiklar, läroböcker och kursverksamhet om psykoterapi vid allvarliga personlighetsstörningar, särskilt emotionellt instabil personlighetsstörning. Den här boken handlar om lättare till måttliga personlighetsproblem.

De flesta klienter som vänder sig till en terapeut söker hjälp för en kombination av besvärande symtom och personlighetsproblem. Personlighetsfokuserad terapi beskriver hur terapeuter snabbt kan formulera fruktbara hypoteser om dessa och tidigt komma i gång med en aktiv psykoterapi där symtomen kopplas till känslomönster, anknytningsstil och mentaliseringsproblem. Tillvägagångssättet kan beskrivas som en syntes av självpsykologisk, psykodynamisk och mentaliseringsbaserad terapi.

I första delen av boken behandlas den teoretiska grunden. Särskild tonvikt läggs där vid skillnaden mellan kärnsjälvet och det själv-reflekterande självet. Denna skillnad avgör nämligen vilken typ av dialog terapeuten bör sträva efter. Teoridelen avslutas med en jämförelse med andra terapiformer, exempelvis psykoanalys, emotions-fokuserad terapi, kbt och intensiv psykodynamisk korttidsterapi.

I andra delen behandlas det psykoterapeutiska arbetet med känslor, anknytnings- och relationsproblem samt mentaliseringssvårigheter med hjälp av en rad vinjetter. Psykoterapins konst handlar om att väva samman dessa aspekter i en utforskande dialog som engagerar djupt liggande skikt inom klienten. Personlighetsutveckling och symptomreduktion behöver inte nödvändigtvis ta lång tid om terapeuten behandlar den underliggande självproblematiken. Längden på terapier hänger huvudsakligen samman med nivån på personlighetsfunktion hos klienten.

Boken vänder sig till både nya och erfarna terapeuter från olika skolbildningar liksom till studenter i psykologi och besläktade ämnen.

Sigmund Karterud är professor i psykiatri och har haft en central roll i utvecklingen av psykoterapeutiska behandlingsprogram för allvarliga personlighetssyndrom i Norge. Han har skrivit en rad läroböcker om självpsykologi, psykoterapi i grupp, personlighet, personlighetspsykiatri och mentaliseringsbaserad terapi (MBT).


Inbjudan för utskrift och spridning

 

Adress: PsykoterapiStiftelsen

Box 4039, 102 61 Stockholm

www.psykoterapistiftelsen.se

info@psykoterapistiftelsen.se 

uppdaterad 2020-07-24
sidansvarig:
Webbmaster