Donera: pg 101 44 34-3       Våra mål      Kontakta oss       

 

Kontakta oss

PsykoterapiStiftelsen
Box 4039 102 61 Stockholm
E-post: info@psykoterapistiftelsen.se
Organisationsnummer: 80 24 13-0323
PlusGiro: 101 44 34-3

 

 

Psykoterapistiftelsen ska som framgår av stadgarna arbeta för psykoterapi utan särskilt angiven inriktning. Tanken är att det ska finnas ett samarbete mellan olika inriktningar inom styrelsen. Stiftelsen kan också inom styrelsen behöva speciell kompetens genom personer som har denna kompetens men inte är leg psykoterapeuter. Andra kompetenser inom styrelsen kan vara journalistik och marknadsföring samt forskning.

 

 

Adress: PsykoterapiStiftelsen

Box 4039, 102 61 Stockholm

www.psykoterapistiftelsen.se

info@psykoterapistiftelsen.se 

uppdaterad 2020-07-24
sidansvarig:
Webbmaster