Donera: pg 101 44 34-3       Våra mål      Kontakta oss       

 

PsykoterapiStiftelsens
syfte och målsättning

 
Stiftelsen har till ändamål att främja psykisk hälsa hos barn, ungdomar, vuxna och äldre genom att psykoterapi kommer till användning för dem som kan dra nytta av den.

Enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är psykoterapi en mycket effektiv behandling, som bör användas i större utsträckning än idag. Därför måste kunskaper om psykoterapi öka inom vård, rehabilitering, habilitering och andra områden där psykoterapi kan förbättra hälsa och livskvalitet.

För att psykoterapi ska tas i bruk i den utsträckning som dess effektivitet motiverar behöver kunskap om psykoterapi också öka hos allmänheten, politiker, administrativa chefer och handläggare, personal inom vård och omsorg, skola, företagshälsovård och övriga som kommer i kontakt med psykiskt lidande.

Psykoterapin måste också ges ökade möjligheter till utveckling genom stöd till psykoterapiforskning och psykoterapiutvecklingsprojekt, utbyte av kunskaper mellan psykoterapeuter med olika inriktningar och tvärvetenskapligt kunskapsutbyte.

Inom ramen för detta ändamål ska stiftelsen

PsykoterapiStiftelsens stadgar omarbetas för närvarande.

 

 

Adress: PsykoterapiStiftelsen

Box 4039, 102 61 Stockholm

www.psykoterapistiftelsen.se

info@psykoterapistiftelsen.se 

uppdaterad 2020-07-24
sidansvarig:
Webbmaster