hem     |     praktisk information     |     program     |     medverkande     |     anmälan     |     vägbeskrivning

Resolving Therapeutic Impasses

Studiedag torsdag den 19 mars 2009

Jeremy Safran är en av de ledande inom psykoterapiområdet idag vad gäller både forskning och utveckling av terapeutisk metod. Han är verksam i New York som professor vid New School for Social Research och psykoterapiforskare vid Beth Israel Medical Center.

Safran har ett starkt intresse för psykoterapiintegration och hans egen kliniska repertoar inrymmer både relationell psykoanalys/psykoterapi, humanistisk psykoterapi och kognitiv beteendeinriktad terapi. Han är även intresserad av att integrera element från buddhism, främst kopplat till begreppet mindfulness.

Safran har tillsammans med Christopher Muran utvecklat den relationella korttidsterapin (Brief Relational Therapy — BRT). BRT har utvecklats ur deras banbrytande forskning om terapeutisk allians, främst betydelsen av störningar i alliansen och olika vägar att reparera dessa. En central terapeutisk teknik är terapeutisk metakommunikation, vilket är ett sätt för terapeut och patient att gemensamt utforska och arbeta sig igenom onda cirklar som iscensätts i den terapeutiska relationen.

Jeremy Safrans aktuella forskningsprogram fokuserar på ämnen som terapeutisk allians, terapeutiska dödlägen, överföring och motöverföring, terapeuters inre processer, och sambandet mellan anknytningsprocesser och terapeutisk förändring.
Den relationella korttidsterapin beskrivs bäst i Safran och Murans bok "Negotiating the Therapeutic Alliance: A Relational Treatment Guide" från år 2000.
 

Datum:

Plats:

Anmälan:

Kostnad:
 
 
 
 

Kontaktpersoner:

Torsdag den 19 mars 2009

Ingenjörshuset Citykonferensen, Polhemssalen, Stockholm.

Görs via on-line-formulär, klicka här.

2 000 kr* (lunch och kaffebufféer ingår i priset). Heltidsstuderande vid universitet och högskola 500 kr*, studerande vid legitimationsgrundande psykoterapiutbildning 1 000 kr* studieintyg fordras, begränsat antal platser. Pensionär 1 000 kr*
* inklusive moms

Annikka Haraldsson, 08-578 397 61, annikka.haraldsson@sll.se
info@psykoterapistiftelsen.se
Mats Hamreby 08-578 397 26 – mats.hamreby@sll.se

 

         
Skriv ut – och sprid – FOLDER (pdf) och PROGRAM (doc)

 

Information om den tidigare konferensen "Psykoterapi, evidens och sen då?" hittar du här

Information om den tidigare konferensen "Evidens och utvärdering av psykoterapi" hittar du här

Information om den tidigare konferensen "Allians, relation och evidens" hittar du här

 

 
PsykoterapiStiftelsen
Box 4039
102 61 Stockholm

E-post: info@psykoterapistiftelsen.se

Hemsida: www.psykoterapistiftelsen.se
Psykoterapiinstitutet
Björngårdsgatan 25
118 52 Stockholm
Telefon: 08-578 397 00, fax: 08-578 397 06
E-post: mats.hamreby@sll.se
Hemsida: www.slso.sll.se/pi