hem     |     praktisk information     |     program     |     medverkande     |     anmälan     |     vägbeskrivning

Program

08.30–09.00 Registrering

09.00–09.15 Välkomnande och kort inledning
                   - Johan Schubert och Ulla Grebo

09.15–10.00 Vad betyder förändringar i alliansen för utfallet?
                   - Rolf Holmqvist

10.00–10.30 Kaffe

10.30–11.15 Den terapeutiska alliansen och terapeutfaktorer i KBT samt Internetförmedlad KBT
                   - Gerhard Andersson

11.15–12.00 Panelsamtal
                   - Gerhard Andersson, Marianne Borgengren, Rolf Holmqvist, Anna Lazar (moderator), Fredrik
                     Odhammar, Cecilia Svanborg

12.00–13.15 Lunchpaus

13.15–14.00 Patienters och terapeuters värdering av relationen – resultat från gruppterapi och olika
                   former av individualterapi

                   - Annika Lindgren

14.00–14.30 Kaffe

14.30–15.15 Terapeutisk miljö i individualterapi
                   - Rolf Sandell

15.15–16.00 Panelsamtal
                   - Olav Bengtsson, Birgitta Elmquist, Viktor Kaldo, Annika Lindgren, Magnus Ringborg (moderator),
                     Rolf Sandell

16.00–16.15 Avslutande reflexioner
                   - Ulla Grebo, Anna Lazar och Magnus Ringborg

 

 

 
PsykoterapiStiftelsen
Box 4039
102 61 Stockholm
Telefon: 070-113 77 00
E-post: info@psykoterapistiftelsen.se

Hemsida: www.psykoterapistiftelsen.se
Psykoterapiinstitutet
Björngårdsgatan 25
118 52 Stockholm
Telefon: 08-578 397 00, fax: 08-578 397 06
E-post: mats.hamreby@sll.se
Hemsida: www.slso.sll.se/pi