hem     |     praktisk information     |     program     |     medverkande     |     anmälan     |     vägbeskrivning

Medverkande

 • Gerhard Andersson, fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri, Karolinska institutet, samt Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

 • Olav Bengtsson, leg. läkare, leg. psykoterapeut, chef för barn- och ungdomspsykiatriska divisionen, Stockholms läns landsting

 • Marianne Borgengren, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Psykiatri Södra, Stockholm

 • Birgitta Elmquist, socionom, leg. psykoterapeut, studierektor vid Stockholms Akademi för PsykoterapiUtbildning (SAPU), psykoterapeut vid Psykoterapienheten, Psykiatri Södra, Stockholm

 • Ulla Grebo, socionom, leg. psykoterapeut, ordförande i PsykoterapiStiftelsen, Stockholm

 • Rolf Holmqvist, fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

 • Viktor Kaldo, fil. dr, leg. psykolog, Internetpsykiatrin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm

 • Anna Lazar, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, enhetschef för klinisk personal, Psykoterapiinstitutet, Stockholm

 • Annika Lindgren, leg. psykolog, leg. psykoterapeut; tf studierektor, Basresurs psykoterapi, Centrum för psykiatriforskning Stockholm; doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm

 • Fredrik Odhammar, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Ericastiftelsen, doktorand vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

 • Magnus Ringborg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i familjterapi, Stockholm

 • Rolf Sandell, fil. dr, leg. psykolog, psykoanalytiker, professor em, Stockholm

 • Johan Schubert, överläkare och psykoanalytiker, professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

 • Cecilia Svanborg, med. dr, psykiater, leg. psykoterapeut, Psykoterapienheten City, Norra Stockholms psykiatri, Stockholm

 

 

 
PsykoterapiStiftelsen
Box 4039
102 61 Stockholm
Telefon: 070-113 77 00
E-post: info@psykoterapistiftelsen.se

Hemsida: www.psykoterapistiftelsen.se
Psykoterapiinstitutet
Björngårdsgatan 25
118 52 Stockholm
Telefon: 08-578 397 00, fax: 08-578 397 06
E-post: mats.hamreby@sll.se
Hemsida: www.slso.sll.se/pi