hem     |     praktisk information     |     program     |     medverkande     |     anmälan     |     vägbeskrivning

Hämta presentationsbilderna
Bengt-Åke Armelius

Hämta presentationsbilderna
Alexandra Billinghurst och Andrzej Werbart

08:30–09:00 Registrering
09:00–09:15 Välkomnande och kort inledning
Sigmund Soback och Ulla Grebo
09:15–10:00 Vad har vi evidens för?
Bengt-Åke Armelius
10:00–10.30 Kaffe
10:30–11:15 QAPS, Evidens till vardags:                     
Kvalitetssäkring av offentligt finansierad psykoterapi

Alexandra Billinghurst och Andrzej Werbart
11:15-12:00 Panelsamtal
Bengt-Åke Armelius, Gunnel Backenroth-Ohsako, Alexandra
Billinghurst, Anna Kåver
(moderator), Leif Wahlquist, Andrzej Werbart
12:00-13:15 Lunchpaus
13:15-14:00 Single-case studies
Lars-Göran Öst
14:00-14:30 Kaffe
14:30-15:15 Kliniknära barn- och ungdomspsykoterapiforskning – hur och för vem?
Gunnar Carlberg
15:15-16:00 Panelsamtal
Gunnar Carlberg, Margareta Carlberg, Poul Perris, Björn Salomonsson, Christer Sandahl (moderator), Lars-Göran Öst
16:00-16:15 Avslutande reflexioner
Anna Kåver, Christer Sandahl, Ulla Grebo

 

         
Skriv ut – och sprid – FOLDER (pdf) och PROGRAM (doc)

 

 
PsykoterapiStiftelsen
Box 4039
102 61 Stockholm
Telefon: 070-113 77 00
E-post: info@psykoterapistiftelsen.se

Hemsida: www.psykoterapistiftelsen.se
Psykoterapiinstitutet
Björngårdsgatan 25
118 52 Stockholm
Telefon: 08-578 397 00, fax: 08-578 397 06
E-post: mats.hamreby@sll.se
Hemsida: www.slso.sll.se/pi