hem     |     praktisk information     |     program     |     medverkande     |     anmälan     |     vägbeskrivning

MEDVERKANDE
 

 • Bengt-Åke Armelius, fil. dr, leg. psykoterapeut, professor, Institutionen för tillämpad psykologi, Umeå universitet

 • Gunnel Backenroth-Ohsako, fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor, programdirektor för KI:s psykoterapeutprogram, Institutionen för klinisk neurovetenskap,
  Karolinska institutet, Stockholm

 • Alexandra Billinghurst, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker, koordinator vid FoU-enheten, Psykoterapiinstitutet, Stockholm

 • Gunnar Carlberg, fil. dr, docent, rektor och verksamhetschef vid Ericastiftelsen, Stockholm

 • Margareta Carlberg, fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, utvärderare vid BUP, Stockholms läns landsting

 • Ulla Grebo, socionom, leg. psykoterapeut, ordförande i PsykoterapiStiftelsen, Stockholm

 • Anna Kåver, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, KBT i Utveckling, Uppsala

 • Poul Perris, leg. läkare, leg. psykoterapeut, rektor vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm

 • Björn Salomonsson, leg. läkare, barn- och ungdomspsykoanalytiker, doktorand vid Enheten för barn- och ungdomspsykiatri, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet, Stockholm

 • Christer Sandahl, fil. dr, docent i klinisk psykologi, universitetslektor, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska institutet, Stockholm

 • Sigmund Soback, leg. läkare, leg. psykoterapeut, verksamhetschef, Psykoterapiinstituet, Stockholm

 • Leif Wahlquist, med. lic., leg. läkare, leg. psykoterapeut, överläkare, Psykiatri Nordöst, Stockholms Läns Sjukvårdsområde.

 • Andrzej Werbart, fil. dr, docent, psykoanalytiker, FoU-chef, Psykoterapiinstitutet, Stockholm

 • Lars-Göran Öst, fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor, Stockholms universitet

 

         
Skriv ut – och sprid – FOLDER (pdf) och PROGRAM (doc)

 

 
PsykoterapiStiftelsen
Box 4039
102 61 Stockholm
Telefon: 070-113 77 00
E-post: info@psykoterapistiftelsen.se

Hemsida: www.psykoterapistiftelsen.se
Psykoterapiinstitutet
Björngårdsgatan 25
118 52 Stockholm
Telefon: 08-578 397 00, fax: 08-578 397 06
E-post: mats.hamreby@sll.se
Hemsida: www.slso.sll.se/pi