Donera: pg 101 44 34-3       Våra mål      Kontakta oss       

 

Välkommen till PsykoterapiStiftelsen

– stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi

   


   

   

Mötesplatsen för det senaste inom
kvalificerat psykoterapeutiskt arbete
– tillbaka 4–5 oktober 2022!

 
I och med dagens samhällssituation med kris, trauma, psykisk ohälsa hos unga och vuxna och en pågående pandemi är PsykoterapiMässan en än viktigare och angelägen mötesplats. Här ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom det psykoterapeutiska fältet samtidigt som du har möjlighet att bredda ditt nätverk, såväl inom din egen yrkesroll som med närliggande professioner från hela landet.

Programmet är nu färdigt och du kan ta del av det här!
 
Du kan anmäla dig via Psykoterapimässans hemsida eller genom att skriva ut och fylla i baksidan på programmet


 


PsykoterapiStiftelsens monter 2016 ...


...och publikmassan 2018.

Läs mer om tidigare mässor och mötesplatser  


Aktuell insamlingskampanj

PsykoterapiStiftelsens aktuella insamlingsmål är MANSCENTRUM som är en stiftelse och driver en fristående mottagning.

Varje år hjälper och stödjer leg psykologer och leg psykoterapeuter på mottagningen ett stort antal män.

Arbetet som bedrivs spänner över allt från rådgivning till bearbetning av djupare kriser. Det kan vara problem i relationen, i föräldrarollen, vid separation, ilska, våld och livskriser.

Många män uppger att de saknar någon att prata med eller har svårt att ta upp personliga problem med andra. Ibland har konflikter eller separationer medfört att vänner och nätverk försvunnit.

www.manscentrum.se

Lämna gärna ett bidrag, litet eller stort, till vårt pg 101 44 34-3, märk inbetalningen Manscentrum


PsykoterapiStiftelsens resestipendium

Sök stipendium - läs mer här

.pdf Hanna Lundblad Edling rapporterar från International Family Therapy Association, IFTA, Congress Malaga 30 mars till 1 april 2023.Hämta skriften PSYKOTERAPI


Bilder från PsykoterapiMässan 2012

 

 

Adress: PsykoterapiStiftelsen

Box 4039, 102 61 Stockholm

www.psykoterapistiftelsen.se

info@psykoterapistiftelsen.se 

uppdaterad 2020-07-24
sidansvarig:
Webbmaster