Donera via testamente

Ditt bidrag helt avgörande

PsykoterapiStiftelsen är helt beroende av enskildas ekonomiska bidrag. Formen för stödet kan variera. Stora som små kontanta gåvor till fondens pg-konto är mycket välkomna. Man kan även välja att stödja PsykoterapiStiftelsen i sina testamenten. Det var med hjälp av en testamenterad donation stiftelsen startades, i början av 2003.

Att skriva ett testamente

Genom att skriva ett testamente är det du själv som bestämmer vem som ska ärva dig och hur din egendom ska fördelas. Även om denna tanke kan kännas avlägsen och slutgiltig borde det vara tvärtom. Ett testamente kan och bör förändras under din livstid. Det som är viktigt idag kanske inte upplevs som lika viktigt i framtiden.

Lagar reglerar hur arvet efter dig ska fördelas om du inte skrivit ett testamente. Om du saknar arvsberättigade släktingar och inte skrivit testamente går arvet till Allmänna arvsfonden. När du skriver ett testamente kan du låta någon som inte är arvsberättigad ta del av din kvarlåtenskap och på så vis ändra arvsordningen.

Du har också möjlighet att i ditt testamente stödja välgörande ändamål som berör dig. Ett sådant bidrag till PsykoterapiStiftelsen kan ge stöd för vårt fortsatta arbete.

Hur upprättar jag ett testamente

Ett testamente måste vara skriftligt och det ska vara undertecknat av dig personligen. Det ska vara daterat och skriftligen bevittnat av två ojäviga personer som båda är närvarande när du skriver under testamentet. Det är också viktigt att vittnena vet att det är ditt testamente de bevittnar. Vittnena får inte vara under 15 år och de får inte vara make/maka, nära släkting eller någon som gynnas av ditt testamente. Men vittnena behöver inte ta del av innehållet i testamentet. Sedan är det viktigt att testamentet förvaras på en säker plats. Ta gärna en kopia som du förvarar hemma.

Om du är osäker på hur du ska formulera ditt testamente bör du ta kontakt med någon sakkunnig jurist, en begravningsbyrå eller din bank. Du kan också använda den mall som finns här nedan:

Testamente – mall (pdf)

 

 

 

Adress: PsykoterapiStiftelsen
Box 4039, 102 61 Stockholm.

 

www.psykoterapistiftelsen.se
info@psykoterapistiftelsen.se