Välkommen till Psykoterapistiftelsen!

Styrelseledamöter

 

ordförande, firmatecknare
Sigmund Soback

vice ordförande, firmatecknare
Anna Lazar

kassör, firmatecknare
Pernilla Magnusson

vice kassör, firmatecknare
Inger Larsson

stiftelsesekreterare
Eva Wikman

mötessekreterare
Gunnar Forsberg och Anders Wächter 

insamlingsansvarig
Marie Haking

ansvarig resestipendier
Lis Johles

 

Referensråd

 

Leif Andersson

Gunnel Backenroth

Magnus Wahlström von Campenhausen

 

Psykoterapistiftelsen ska som framgår av stadgarna arbeta för psykoterapi utan särskilt angiven inriktning. Tanken är att det ska finnas ett samarbete mellan olika inriktningar inom styrelsen. Stiftelsen kan också inom styrelsen behöva speciell kompetens genom personer som har denna kompetens men inte är leg psykoterapeuter. Andra kompetenser inom styrelsen kan vara journalistik och marknadsföring samt forskning.

 

 

 

Adress: PsykoterapiStiftelsen
Box 4039, 102 61 Stockholm.

 

www.psykoterapistiftelsen.se
info@psykoterapistiftelsen.se