PsykoterapiStiftelsen     |     PsykoterapiMässan     |     RPC     |     Samrådsforum för psykoterapi    |     Snabbsökning

Samrådsforums häfte om psykoterapi
Version 2012

I häftet hittar du information om vilka aktuella utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och vilka psykoterapiinriktningar som finns. De intresseföreningar som företräder dessa inriktningar finns också presenterade.

Samrådsforums häfte kan du hämta här på hemsidan i pdf-format. I det hittar du även information om vad som krävs för att bli legitimerad psykoterapeut, forskning kring hur effektiv psykoterapi är och hur man kan gå till väga om man anser sig felbehandlad.

Detta är den nya versionen för 2012, 88 sidor.

 

Du kan även beställa häftet i tryckt form. OBS! Endast enstaka exemplar!.

Beställning av Samrådsforums häfte om psykoterapi, tryckt version:

 

 
    Sidansvarig: Webbmaster    Uppdaterad 2018-11-17     www.psykoterapistiftelsen.se