PsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi.

PsykoterapiStiftelsen har till ändamål att främja psykisk hälsa hos barn, ungdomar, vuxna och äldre genom att psykoterapi kommer till användning för dem som kan dra nytta av den.
(Vi bidrar inte ekonomiskt till enskilda terapier, som svar på en vanlig fråga.)

Läs mer om bakgrund och syfte


Psykoterapidebatt som reaktion på Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom är ute på remiss och vållar debatt.

DAGENS NYHETER Forskare kritiserar ”enfaldiga riktlinjer” 2017-01-14

Läkartidningen: Socialstyrelsen har fel om depression och ångest

Läkartidningen: Socialstyrelsen har fel igen om depression och ångest

AFTONBLADET: Elchocker fel väg för unga som mår dåligt, 2017-01-26

ETC: Framtidens psykiatri kräver verklig valfrihet, 2017-01-19


PSYKOTERAPIMÄSSAN 2018

Arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö 24–25 september 2018.


PsykoterapiStiftelsens monter 2016 ...

 

          
...delades med Röda Korsets monter, för mingel och diskussioner.

 


Aktuell insamlingskampanj

  Röda korsets center för tortyrskadade flyktingar
 

Lämna gärna ett bidrag, litet eller stort, till vårt pg 101 44 34-3

"Röda Korsets Center för torterade flyktingar är en psykiatrisk och psykoterapeutisk specialistmottagning för svårt traumatiserade flyktingar. Vi har avtal med SLL och tar emot 250 nya patienter/år. Vi arbetar i team och anpassar behandlingen till varje individs behov. Vi erbjuder individuell psykoterapi, såsom traumafokuserad KBT, psykodynamisk psykoterapi, intensiv psykodynamisk korttidsterapi, EMDR, hypnos, ACT och kreativa metoder i grupp, såsom trauma-sensitiv yoga, dans/rörelse, bild, foto. Vi arbetar med yttre och inre stabilitet genom psykosociala och nätverksstärkande interventioner. Vi värnar om ett psykoterapeutiskt förhållningssätt i mottagandet av patienten och genom hela behandlingen."


PsykoterapiStiftelsens resestipendium

 

 

Lis Johles, Rumänien 2017

Ett stort tack till Psykoterapistiftelsen och resestipendiet till Rumänien. Föreläsningen gick utmärkt. Jag hade även nöjet att vara Chair person.
Jag önskar er alla en riktigt fin sommar! Lis Johles

 

Maria Ericsson, Paul Johansson och Mona Wibrån. Oktober 2016 reste vi till Shanghai för att besöka AAFT 3rd Annual Conference – Asia Family Therapy in Transition och för att träffa våra kommande samarbetspartners. Vi är tre kollegor som till vardags arbetar som familjeterapeuter inom socialtjänsten på Familjemottagningen i Majorna-Linné, Göteborg.

 

.pdf Läs Reserapporten från Shanghai här!

 

Katarina Mårtenson Blom beviljades bidrag till SEPI 32nd Anual Meeting, Dublin, Ireland, 16-18 juni 2016. Temat för konferensen var The Therapist in Integrative Therapy: Implications for Practice, Research and Training.

 

.pdf Läs Katarina Mårtenson Bloms reserapport från konferensen här!

 

Charlotta Lindgren har beviljats bidrag till The 30th annual San Diego Conference on Child and Family Maltreatment, i San Diego, Kalifornien, 25–28 januari 2016.

Charlotta arbetar som kurator/leg. psykoterapeut i familjeterapi inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Östergötland, på enhet Traumamottagning Elefanten, en specialenhet för barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp och/eller fysisk misshandel samt barn och unga som agerar ut sexuellt gentemot andra.

 

.pdf Läs Charlotta Lindgrens rapport från konferensen här!

 

 

Sök stipendiet

Stipendiet är ämnat för en studieresa i syfte att förkovra sig inom psykoterapiområdet. Stipendiet kan sökas av legitimerad psykoterapeut, psykoterapeutstuderande (påbyggnadsutbildning) och aktiv psykoterapiforskare. Stipendiesumman är 10 000 kronor. Stipendiet delas ut två gånger per år, i juni och december. Stipendiet kan inte sökas retroaktivt. Stipendiaten skall skriva en rapport som kan publiceras på PsykoterapiStiftelsens hemsida och eventuellt presenteras på PsykoterapiMässan.

 

.pdf Ansökan om resestipendium

 

 


 

 

PSYKOTERAPI 2012
information om olika psykoterapiinriktningar
 

PSYKOTERAPI 2012 (pdf 1,7mb).

 

Tryckt version kan beställas via Psykoterapistiftelsen.
 

Lagom till PsykoterapiMässan presenterades den nya, uppdaterade versionen av PSYKOTERAPI 2012 i tryckt upplaga.

Du kan även läsa den här på hemsidan, i pdf-format.


Bilder från PsykoterapiMässan 2012

 

 

 

 

Adress: PsykoterapiStiftelsen
Box 4039, 102 61 Stockholm.

 

www.psykoterapistiftelsen.se
info@psykoterapistiftelsen.se